Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Sastav Gradskog vijeća

Sastav gradskog vijeća

Gradsko vijeće grada  Cazin, izabrano 15. novembar 2020.godine, broji 30 vijećnika, iz 4 političkih stranaka , sa slijedećom strukturom:
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI "A-sda"
1. Hozanović Rifet, (4057),
2. Puškar Suad, (2923),
3. Dolić Malik, (2626),
4. Lulić Nerma, (2431),
5. Beganović Nermina, (2191),
6. Nuhanović Alma, (2170),
7. Zulić Sanel, (2101),
8. Mujadžić Salih, (2083),
09. Mesić Nejra, (2047),
10. Račić Denis, (1946),
11. Durić Sunita, (1938),
12. Zulifić Senad, (1759),
13. Hatić Asmir, (1747),
14. Mujić Emina, (1700),
15. Ćoralić Haris, (1699),
16. Misaljević Adis, (1690),
17. Begić Mujo, (1688),
18. Ljubijankić Kerima, (1673),
19. Mizić Mersad, (1649),

 

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE "SDA"
1. Lepuzanović Muhamed, (2285),
2. Beganović Mujo, (1338),
3. Miskić Husnija, (1203),
4. Pašić Aida, (1194),
5. Šabić Mujo, (1087),
6. Vilić Husein, (1074),
7. Rizvić Irnes, (1029),
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA "SDP"
1. Lelić Refik, (654),
2. Beganović Amir, (555),
3. Mesić Salih, (394),

 

DEMOKRATSKA FRONTA "DF"
1. Ikanović Samir, (257),