Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Služba za finansije, računovodstvo i trezor

Služba za finansije, računovodstvo i trezor

Ismet Đuzelić

mail: [email protected]

telefon: 00387 37 515378

Ismet Đuzelić

Pomoćnik gradonačelnika za finansije, računovodstvo i trezor

Kratka biografija

Rođen 22. 01. 1978. godine u Cazinu. Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Cazinu. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Mostaru 2001. godine. 2016. godine magistrirao na Fakultetu za poslovni inžinjering i menadžment u Banjaluci. Pripravnički staž završio u Općini Cazin 2001. godine. Od 2002. godine zaposlen u organu uprave kao Načelnik odjeljenja za finansije. Od 2004. godine raspoređen na mjesto Pomoćnika općinskog načelnika Službe za budžet, finansije i privredne djelatnosti. Od 2009.godine stalni sudski vještak ekonomske struke,podoblast finansije, Od 2011. godine certificirani interni revizor. Oženjen. Otac dvoje djece.

Djelokrug rada Službe za finansije, računovodstvo i trezor

U Službi za finansije, računovodstvo i trezor obavljaju se studijsko-analitički, stručno-operativni, normativno-pravni poslovi, poslovi upravnog rješavanja, operativno-tehnički poslovi iz oblasti javnih finansija i računovodstva i to:
 • Izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala;
 • Izrada prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta i rebalansa;
 • Izrada periodičnih i godišnjih obračuna, tromjesečnih  i mjesečnih finansijskih planova na osnovu finansijskih planova korisnika budžeta;
 • Davanje stručnih mišljenja i usklađivanja s Ustavom i zakonom prednacrta, nacrta i    prijedloga propisa općih akata koje donosi Gradonačelnik iz nadležnosti službe;
 • Vođenje evidencije, praćenje i izvještavanje Gradonačelnika i resorne službe o ostvarenim prihodima i rashodima;
 • Upravljanje novčanim sredstvima;
 • Upravljanje računima koji su u sistemu JRT;
 • Planiranje novčanih tokova;
 • Upravljanje plaćanjima;
 • Centralizirani obračun plaća;
 • Upravljanje računovodstvom u javnom sektoru;
 • Finansijsko izvještavanje o izvršenju budžeta;
 • Vođenje knjigovodstvene evidencije iz oblasti računovodstva, platnog prometa i blagajničkog poslovanja, te trezorskog poslovanja;
 • Izrada prednacrta, nacrta i prijedloga normativnih akata budžeta i izvršenja budžeta, te svih pojedinačnih akata koji se odnose na finansijske transakcije (pravilnika, rješenja, odluka, zaključaka, uputstava i dr.);
 • Vođenje prvostepenog upravnog postupka, te postupka izdavanja uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija;
 • Provođenje postupaka nabavki roba, usluga i radova (javnih nabavki) kao i drugih poslova; nabavku i raspodjelu osnovnog i potrošnog materijala;
 • Vođenje osnovnih sredstava gradskog organa uprave;
 • Obavljanje računovodstveno-materijalnih poslova za mjesne zajednice;
 • Pripreme zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode.
 
U okviru Službe za finansije, računovodstvo i trezor su dvije (2) unutrašnje organizacione jedinice i to:
 1. Odsjek za budžet
 2. Odsjek za trezor i računovodstvo
 
 1.  U Odsjeku za budžet obavljaju se sljedeći poslovi i zadaci:
 • izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala;
 • izrada prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta i rebalansa;
 • izrada periodičnih i godišnjih obračuna, tromjesečnih  i mjesečnih finansijskih planova na
osnovu finansijskih planova korisnika budžeta;
 • davanje stručnih mišljenja i usklađivanja s ustavom i zakonom prednacrta, nacrta i   
prijedloga propisa općih akata koje donosi Gradonačelnik iz nadležnosti službe;
 • vođenje evidencije, praćenje  i izvještavanje Gradonačelnika i resorne službe o ostvarenim
 prihodima i rashodima;
 • izrada prednacrta, nacrta i prijedloga normativnih akata  budžeta i izvršenja  budžeta, te
svih akata koji se odnose na finansijske transakcije;
 • vođenje prvostepenog upravnog postupka, te postupka izdavanja uvjerenja o činjenicama
o kojima se vodi službena evidencija;
 • provođenje postupaka nabavki roba, usluga i radova (javnih nabavki) kao i drugih poslova
iz domena javnih nabavki, nabavka i raspodjela osnovnog i potrošnog materijala;
 • priprema zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode.
 2. U Odsjeku za trezor i računovodstvo obavljaju se sljedeći poslovi i zadaci:
 • izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala;
 • izrada periodičnih i godišnjih  obračuna, tromjesečnih  i mjesečnih finansijskih planova na
        osnovu finansijskih planova korisnika budžeta;
 • vođenje evidencije, praćenje  i izvještavanje Gradonačelnika i resorne službe o
        ostvarenim prihodima i rashodima;
 • upravljanje novčanim sredstvima;
 • upravljanje računima koji su u sistemu JRT;
 • planiranje novčanih tokova;
 • upravljanje plaćanjima;
 • centralizirani obračun plaća;
 • upravljanje računovodstvom u javnom sektoru;
 • finansijsko izvještavanje o izvršenju budžeta;
 • vođenje knjigovodstvene evidencije iz oblasti računovodstva, platnog prometa i 
 • blagajničkog poslovanja, te trezorskog poslovanja;
 • vođenje prvostepenog upravnog postupka, te postupka izdavanja uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija;
 • vođenje osnovnih sredstava gradskog organa uprave;
 • obavljanje računovodstveno-materijalnih poslova za mjesne zajednice;
 • priprema zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode.