Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Komisije gradskog vijeća

Komisije gradskog vijeća

a) Statutarna komisija:

1. Dolić Malik, predsjednik,

2. Omerčević Enes, zamjenik,

3. Mizić Mersad, član,

4. Ikanović Samir, član,

5. Rošić Zlatan, član

 

 

 

b) Komisija za žalbe, predstavke i pritužbe:

1. Mesić Nejra, predsjednik,

2. Mujadžić Salih, zamjenik,

3. Lulić Nerma, član,

4. Dževad Beširević, član ,

5. Samardžić Sulejman, član

 

 

c) Komisija za koordinaciju i rad MZ i lokalnu samoupravu:

1. Lulić Nerma, predsjednik,

2. Račić Denis, zamjenik,

3. Toromanović Hamdija, član,

4. Kovačević Hamdija, član,

5. Begić Mujo, član

 

d) Komisija za odlikovanja i gradska priznanja:

1. Čizmić Šefik, predsjednik,

2. Samardžić Dejan, zamjenik,

3. Zulfić Senad, član,

4. Hatić Asmir, član,

5. Mesić Salih, član

 

e) Komisija za finansije i budžet:

1. Beganović Nermina, predsjednik,

2. Nuhanović Alma, zamjenik,

3. Durić Sunita, član,

4. Prošić Osman, član,

5. Ćataković Elma, član

 

 

f) Komisija za obrazovanje,kulturu,sport i mlade:

1. Nuhanović Alma, predsjednik,

2. Mujić Emina, zamjenik,

3. Hatić Adis, član,

4. Draganović Danijela, član,

5. Redžić Arnela, član

 

g) Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova:

1. Durić Sunita, predsjednik,

2. Beganović Nermina, zamjenik,

3. Kapić Rahmane, član,

4. Murtić Seno, član,

5. Ikanović Samir, član

 

 h) Komisija za izbor i imenovanje:

1. Ćoralić Haris, predsjednik,

2. Bašić Esed, zamjenik predsjednika,

3. Mesić Nejra, član,

4. Mesić Salih, član,

5. Ikanović Samir, član

 

 

i) Etički odbor :

1. Hozanović Rifet, predsjednik,

2. Zulfić Senad, zamjenik,

3. Begić Mujo, član,

4. Ćoralić Haris, član,

5. Misaljević Adis, član