Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Dijaspora Cazin

Poboljšanja u radu Jedinstvenog gradskog organa uprave grada Cazina uvode se kontinuirano i obuhvataju sve segmente. Nakon digitalizacije gradskog katastra i matičnih ureda, te „Servisa 48 sati“ od sada je na raspolaganju i Kancelarija za dijasporu. Kancelarija namijenjena isključivo građanima iz dijaspore nalazi se uz Centar za pružanje usluga građanima i svakodnevno je na raspolaganju Cazinjanima koji žive i rade van granica BiH.
 
Prema našim procjenama, u dijaspori živi i radi između 17.000- 20.000 naših građana čija posebnost je i u velikoj vezanosti za svoju matičnu domovinu u kojoj provode značajan broj dana u godini. U društvenom i privrednom razvoju, dijaspora je ključan faktor i jedan od vodećih potencijala.
-„Potreba za postavljanjem određenog institucionalnog okvira za rad s dijasporom u našoj lokalnoj zajednici nameće se odavno i uspostava jedne ovakve kancelarije bila je logičan slijed. 

Naši Cazinjani iz dijaspore sada mogu na jednom mjestu dobiti sve potrebne informacije, pomoć i podršku, a Grad Cazin će istovremeno moći početi kvalitetno prikupljanje podataka i evidencije o broju naših sugrađana u dijaspori, njihovim potrebama i planovima i mogućnostima da im u domovini osiguramo sve što je nužno za očuvanje dobrih veza“, ističe gradonačelnik grada Cazina mr. Nermin Ogrešević.

Umjesto traganja za odgovorima na brojna pitanja poput onih gdje mogu potražiti koju dokumentaciju, koji organi su nadležni za koje oblasti, kako se organiziraju pojedini događaji, kojim servisima se mogu obratiti za koju potrebu i sl. Cazinjani iz dijaspore sada mogu otići na jedno mjesto. Kancelarija za dijasporu nalazi se u prizemlju centralne općinske zgrade, uz Centar za pružanje usluga građanima odnosno šalter salu. Takođe, mogu se obratiti i putem e- mail adrese: [email protected], a sve detaljnije informacije mogu pronaći na facebook stranici ured za dijasporu i službenoj web stranici grada Cazina ili na mobitel 061/242-771 Samir Japić Viši referent za dijasporu.

Upišite se u registar dijaspore

Grad Cazin poziva sve punoljetne građane koji borave u inostranstvu, poslovne subjekte u vlasništvu ili suvlasništvu predstavnika dijaspore, kao i udruženja i asocijacije koje okupljaju predstavnike dijaspore da se upišu u registar dijaspore Grada Cazina.

Registar se uspostavlja s ciljem unapređenja saradnje i ostvarivanja direktne komunikacije sa predstavnicima dijaspore, te poboljšanja kvaliteta usluga gradske administracije u skladu sa potrebama i zahtjevima građana kao krajnjih korisnika.