Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Javne ustanove

Centar za kulturu i turizam

LINK

JU "Centar za kulturu i turizam" Cazin

Direktor: Ermin Beganović

+387(0)37-536-069

Komunalno stambeni fond

LINK

J.U. Komunalno stambeni fond Cazin

Direktor: Sanel Zulić

+38737/515-271

Centar za socijalni radJU "Centar za socijalni rad" Cazin

Direktor: Amela Toromanović

+387(0)37/512-103

Sportski centarJ.U. "Sportski centar" Cazin

Direktor: Semir Pehlić

+387(0)37/514-007