Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Obrazovne ustanove

PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

r.br. NAZIV USTANOVE adresa DIREKTOR BROJ TELEFONA E-mail www
1 JU Dječije obdanište "Hasnija Omanović" Cazin"   Minela Jušić  +387 (0)37 514-218    

OSNOVNO OBRAZOVANJE

r.br. NAZIV USTANOVE adresa DIREKTOR BROJ TELEFONA E-mail www
1 JU Osnovna škola "Cazin I"   Naida Liđan +387 (0)37 514 221    
2 JU Osnovna škola "Cazin II"   Elvedin Delalić +387 (0)37 514 022    
3 JU Osnovna škola "Ćoralići"   Amela Zenković +387 (0)37 536 598    
4 JU Osnovna škola "G. Koprivna"   Ahmet Ožegović +387 (0)37 550 673    
5 JU Osnovna škola "Pećigrad"   Ermin Osmićević +387 (0)37 540 204    
6 JU Osnovna škola "Skokovi"   Anel Tahirović +387 (0)37 547 302    
7 JU Osnovna škola "Liskovac"   Dževad Mahmutagić +387 (0)37 551 008    
8 JU Osnovna škola "Ostrožac"   Hajrudin Okanović +387 (0)37 531 159    
9 JU Osnovna škola "Šturlić"   Asmir Kapić +387 (0)37 555 002    
10 JU Osnovna škola "T. Raštela"   Suvad Tahirović +387 (0)37 520 033    
11 JU Osnovna škola "Stijena"   Džoana Dupanović +387 (0)37 543 536    

SREDNJE OBRAZOVANJE

r.br. NAZIV USTANOVE adresa DIREKTOR BROJ TELEFONA E-mail www
1 JU "Gimnazija" Cazin   Enes Škrgić +387 (0)37 514 072    
2 JU "I srednja škola" Cazin   Samir Abazović +387 (0)37 514 436    
3 JU "II srednja škola" Cazin   Haris Ćoralić +387 (0)37 514 036    
4 Medresa "Džemaludin ef. Čaušević"   Zuhdija Handanović +387 (0)37 514 893