Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Sastav Gradske izborne komisje

Gradska izborna komisija

Sastav Gradske izborne komisije

1. Salkić Jasmin, predsjednik

2. Badić Seadin, član

3. Šarić Nermin, član

4. Samardžić Neir, član

5. Prošić Sanela, član

6. Osmanagić Velagić Belma, član

7. Dželelagić -Velagić Elma , član

Telefon/fax: +387 (0)37 515 368

mail: [email protected]

Nadležnosti Gradske izborne komisije

U okviru Matičnog ureda Cazin nalazi se Centar za birački spisak grada Cazin, u kojem se obavljaju sve aktivnosti na aplikaciji vezanoj za Izborni zakon BiH, u kojem se konstantno prati i ažurira birački spisak i svakog 20-tog u mjesecu dostavlja izvještaj Centralnoj izbornoj komisiji BiH, koja sve promjene uvrsti u Centralni birački spisak. Na ovim poslovima uz svoje redovne poslove matičara, dva uposlena konstantno opslužuju ovu aplikaciju, te stranke koje se mogu obratiti ovom centru svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 sati.
Omogućeno je građanima-biračima da mogu svakim radnim danom u ovom Centru izvršiti provjeru svojih podataka u Biračkom spisku, promjeniti biračku opciju, te dobiti i druge informacije u vezi sa Izbornim zakonom BiH.
Postoji konstantna saradnja Gradske izborne komisije Cazin, Centra za birački spisak grada Cazin i RTV Cazin u cilju blagovremenog obavještavanja građana o planiranim aktivnostima u vezi sa registracijom birača i izborima, zbog čega se često formiraju mobilni timovi koji sačinjavaju predstavnik GiK i matičar Centra za registraciju, za rad na terenu sa ciljem što lakšeg pristupa građana-birača podacima iz Centralnog biračkog spiska.
1. nadgleda rad gradskih tijela u procesu provođenja izbora, a posebno proces registracije birača;
2. određuje biračka mjesta na području grada za glasanje na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini;
3. imenuje i obučava članove biračkih odbora;
4. brine o sigurnosti i dostavi biračkim odborima izbornog materijala za glasanje na svim nivioma izbora u Bosni i Hercegivini;
5. obavještava birače o svim informacijama potrebnim za provođenje izbora, u skladu s propisima Izborne komisije Bosne i Hercegovine;
6. odgovorna je za uređenje biračkog mjesta i druge tehničke pripreme za izbore;
7. odgovorna je za pravilno brojanje glasačkih listića na biračkim mjestima i u gradskim centrima za brojanje;
8. objedinjuje rezultate izbora sa svih biračkih mjesta u  gradu, posebno za svako tijelo za koje je objavljen izbor i dostavlja ih Izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine;
9. obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i propisima Izborne komisije Bosne i Hercegovine.