MATIČNI UREDI GRADA CAZIN

 
r.br.

MATIČNI URED

ADRESA MATIČAR
BROJ TELEFONA E-mail www
1 GORNJA KOPRIVNA   Omer Ljubljankić +387 (0)37 550 729 omer.lj@gmail.com  
2 STIJENA   Hazim Mujić +387 (0)37 543 913 hazim.mujic@gmail.com  
3 LISKOVAC   Hata Tatarević +387 (0)37 551 061 hata.tatarevic@gmail.com  
4 TRŽAČKA RAŠTELA   Suad Beganović +387 (0)37 520 885 suad.beganovic@gmail.com  
5 SKOKOVI   Senela Hairulahović +387 (0)37 547 303 senela.hairulahovic@gmail.com  
6 PEĆIGRAD   Senela Hairulahović +387 (0)37 540 657 senela.hairulahovic@gmail.com  
7 ŠTURLIĆ   Ekrem Mamić +387 (0)37 555 145 ekrem.mamic@gmail.com  
8 OSTROŽAC   Ekrem Mamić +387 (0)37 532 090 ekrem.mamic@gmail.com  
9 ĆORALIĆI   Hata Tatarević +387 (0)37 537 203 hata.tatarevic@gmail.com  
10 CAZIN   Aida, Bekira, Emina, Aldina +387 (0)37 515 312 i/ili 515 313 japicaida@gmail.com