Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Poziv građanima Cazina za korištenje "Servisa 48 sati"!

Grad Cazin je partner projekta MEG koji finansira Švicarska vlada koji iizmeđu ostalog prati i indikatore aktivnosti građana u kojima oni daju svoje prijedloge za poboljšanje uslova u lokalnoj zajednici, te u zavisnosti od toga dodjeljuje grant sredstva za odabrane strateške projekte grada Cazina.

Korištenjem servisa 48 sati pokazati ?ete aktivnu ulogu građana Cazina kojom ?ete doprinijeti poboljšanju komunalnih usluga.

Pismena forma za postavljanje pitanja dostupna je na linku.

Odgovori na pitanja su dostupni na linku.