Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Servis 48 sati 6 /2018

PITANJE:

Ko je zadužen za procjenu štete na privatnoj imovini, jer mi je uništen pašnjak.

ODGOVOR:

Pitanje nije u domenu Servisa 48 sati, koji služi isključivo za posredovanje kod pružanja komunalnih usluga.

Sugerišemo Vam da Vaš upit pošaljete pismeno Službi za poljoprivredu Grada Cazina.