Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Servis 48 sati 4/2018

Pitanje:

Da li su obrtnici, tačnije građevinski obrt i obrt za održavanje motornih vozila obveznici komunalne takse?

Na web stranici Porezne uprave je Odluka o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi ("Službene novine

općine Cazin", broj: 12/10), pa me interesuje da li postoje izmjene i dopune ove Odluke?

Odgovor:

Pitanje nije u domenu Servisa 48 sati, koji služi isključivo za posredovanje kod pružanja komunalnih usluga.

Sugerišemo Vam da Vaš upit pošaljete zvanično Službi za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Cazina, a u prilogu

Vam dostavljamo Odluku o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi (prečišćeni tekst) ("Službene novine

općine Cazin", broj: 1/15).