Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Servis 48 sati 3 /2018

PITANJE:

Moje pitanje se tiče trenutne situacije u Cazinu, vezane za velike količine sniijega, usljed čega je moja štala jako oštećena.

Da li se može prijaviti šteta na objektu i ako može, gdje i kojoj gradskoj službi?

ODGOVOR:

Štete se prijavljuju Službi za civilnu zaštitu Grada Cazina, a na obrascu kojeg možete dobiti na Info pultu u Sali za pružanje usluga građanima Gradske uprave Cazin ("šalter sala").