Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Servis 48 sati 2/2018

Pitanje:

Primjetio sam da se ?esto dešava da pojedinci na svojim traktorskim to?kovima nanose blato i gnojivo na asfalt. Zanima me da li je to zabranjeno kod nas i da li postoje sankcije.

Takođe me zanima da li je dozvoljeno pražnjenje septi?kih jama u ljetnim mjesecima, jer se tad osjeti nesnosan smrad.

Odgovor:

Servis 48 sati služi u posredovanju iizmeđu davaoca i korisnika usluga individualne i zajedničke komunalne potrošnje (isporuka vode, odvoz otpada, javna rasvjeta, zimsko održavanje puteva i javnih površina,

održavanje javnih saobraćajnih površina u naselju i obavljanje higijeničarske službe) .

Što se tiče Vaših navoda vezanih za onečišćenje puteva i održavanje septi?kih jama, odnosno nepoštivanje važe?ih zakonskih i drugih propisa, to spada u isključivu nadležnost inspekcije, a istu možete kontaktirati na broj telefona: 00387 37 515 345.