Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Servis 48 sati 1/2018

Pitanje:

Živim u inostranstvu, a godišnje dva puta dolazim u BiH. Kad god do?em primjetim da u javnoj rasvjeti ima dosta sijalica koje ne rade.

Obzirom da godišnje plaćam za javnu rasvjetu oko 60 KM, želim da rade sve sijalice i da im se vrati ja?ina svjetlosti kao sto je bila u početku, te bih bio zahvalan na intervenciji preduzeća koje je zaduženo za održavanje javne rasvjete.

Odgovor:

Vaše pitanje je proslijeđeno nadležnoj JU Komunalno-stambeni fond Cazin, sa čije strane nam je odgovoreno da se za rješavanje Vašeg problema trebate obratiti direktno Tehničkoj službi, na broj telefona: +387 37 515 288

ili pismenim putem na adresu:

JU Komunalno-stambeni fond Cazin-Tehnička služba

Trg Prvog Predsjednika Predsjeništva R BiH Alije Izetbegovića bb

77220 Cazin

Takođe Vas pozivamo da nam se ponovo obratite ukoliko ne riješite problem tim putem.

Imamo potrebu i da Vam pojasnimo da u iznos komunalne naknade koju plaćate ulaze slijedeće usluge: upravljanje objektima i uređajima javne rasvjete, zimsko održavanje puteva i javnih površina,održavanje javnih saobraćajnih površina u naselju i obavljanje higijeničarske službe.