Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Servis 48 sati 5/2017

PITANJE:

Kada će JU "Stambeno-Komunalni Fond" Cazin pristupiti sanaciji dijela makadamskog puta u Kapićima, relacija Jusanovići-repetitor iznad Ciglane?

ODGOVOR:

Na osnovu Vašeg pitanja, poslan je upit u JU "Komunalno-stambeni fond" Cazin, koji su dali slijedeći odgovor: "U vezi puta Jusanovići-repetitor iznad Ciglane, obavještavamo Vas da se radi o makadamskom putu koji je u lošijem stanju ali je i dalje moguće prolaziti bez velikih smetnji. Napominjemo da ćemo u ovoj sedmici poslati 30 m3 nasipnog materijala za sanaciju."