Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Servis 48 sati 81-2012

PITANJE:

Zanima me kako se može uključiti u Vijeće mladih općine Cazin, odnosno biti aktivniji i sudjelovati u nekim dešavanjima i akcijama vezano za ovo Vijeće.

ODGOVOR:

Pitanje nije u domenu usluga Servisa 48 sati, koji služi isključivo za posredovanje kod problema vezanih za komunalne usluge (Uputstvo).

Informacije vezane za Vijeće mladih općine Cazin, možete dobiti upitom na mail: [email protected].