Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Servis 48 sati 77-2012

PITANJE:

Već 2,5 mjeseca čekam na priključak struje.

ODGOVOR:

Pitanje nije u domenu usluga Servisa 48 sati (Uputstvo u prilogu). Za priključak električne energije se trebate direktno obratiti "ELEKTRODISTRIBUCIJI" Bihać - Poslovnica Cazin.