Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Servis 48 sati 76-2012

PITANJE:

Koje je radno vrijeme pošte u Cazinu?

ODGOVOR:

Pitanje nije u domenu usluga Servisa 48 sati, koji služi isključivo za posredovanje kod problema vezanih za komunalne usluge. (uputstvo u prilogu)

Informacije vezane za radno vrijeme pošte mogu se naći na zvaničnoj web stranici JP BH Pošta Sarajevo.