Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Servis 48 sati 73-2012

PITANJE:

Kada će se ispla?ivati jednokratna novčana naknada za pomoć djetetu novorođen?etu, budući da dosta porodilja već po par godina ?eka tu naknadu.

ODGOVOR:

Pitanje nije u domenu usluga Servisa 48 sati, koji služi isključivo za posredovanje kod problema vezanih za komunalne usluge. (uputstvo).

Informacije vezane za jednokratnu novčanu pomoć za novorođen?ad trebate tražiti od strane JU Centar za socijalni rad Cazin, putem E-mail adrese: [email protected] ili na broj telefona: 037/512-103