Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Servis 48 sati 66-2012

 

PITANJE:

Budu?i da je do kraja ovog mjeseca najavljeno "humano hvatanje" pasa lutalica, a koje je vjerovatno otpočelo, buduci da su radnici JKP čistoća prije nekoliko dana pokupili nekoliko pasa lutalica sa područja centra Cazina, interesiraju me slijedeće informacije:

- Da li je napravljen azil za pse u Cazinu?

- Gdje se voze "uhva?eni" psi?

- Kakva je dalja sudbina ovih "uhva?enih" životinja?

ODGOVOR:

Nadležnm JKP Čistoća Cazin, je dalo odgovor da JU "Komunalno stambeni fond" Cazin, JKP "čistoća" d.o.o. Cazin i JU "Veterinarska stanica" Cazin, u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja BiH (Službeni glasnik BiH, broj: 25/09) vrše zbrinjavanje napuštenih životinja, životinja bez nadzora, šteto?ina, bolesnih i uginulih životinja sa javnih površina, te da je izrada skloništa za životinje u toku.