Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Servis 48 sati 8/2019

PITANJE:

Obra?am vam se ponovo za neispravna rasvjetna tijela u ulici Žrtava domovinskog rata, jer smo dobili odgovor da se počelo sa intenzivnim radovima na sanaciji javne rasvjete i da će se obaviti sanacija na našoj lokaciji u narednom periodu. Pozivamo Vas da posredujete da se ova situacija  riješi u razumnom roku.

ODGOVOR:

Nakon što smo zaprimili Vašu primjedbu da još uvijek nije izvršena popravka neispravnih rasvjetnih tijela u ulici Žrtava domovinskog rata, za koje ste se već ranije obraćali putem Servisa, kontaktirali smo nadležnu JU Komunalno-stambeni fond Cazin, od koje smo dobili odgovor da je uzrok nepostupanja bio taj što je bio u toku postupak javne nabavke za nabavku sijalica za rasvjetna tijela. Ovaj postupak je uspješno okončan proteklih dana, te smo dobili uvjeravanje da će se popravka predmetnih rasvjetnih tijela izvršiti do kraja tekućeg mjeseca.