Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Servis 48 sati 11/2019

PITANJE:

Molim vas za instrukcije ili kontakt telefon odgovarajuće službe za dobivanje minimalnih tehničkih uslova za otvaranje mjenjačnice.

ODGOVOR:

Vaše pitanje nije u domenu Servisa 48 sati koji se odnosi isključivo na posredovanje u okviru komunalnih usluga. I pored toga, upućujemo Vas da informaciju zatražite na broj telefona Službe za privredu: 037 515-374 ili 037 515-307.