Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Servis 48 sati 4/2019

PITANJE:

Ponovno se obraćam u vezi problema poklopca odvodnje oborinske odvodnje u ulicu Kulina bana  jer nije još riješen.

ODGOVOR:

Problem ne spada u domen Servisa 48 sati, koji se bavi isključivo posredovanjem u oblasti komunalnih usluga, već spada u nadležnost Kantonalne inspekcije, konkretno inspektora za zaštitu okoliša, kojima se možete obratiti direktno pismenom prijavom, putem maila ili telefonom:

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

adresa: Efendije Omera Novljanina 4, Bihać

telefon: 037/316-105

fax: 037/316-102

e-mail: [email protected]