Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Servis 48 sati 3/2019

PITANJE:

Ponovno se obraćam u vezi problema poklopca odvodnje oborinske odvodnje u ulicu Kulina bana  jer nije još riješen.

ODGOVOR:

Ovaj problem je ponovno prijavljen nadležnoj JU Komunalno-stambeni fond Cazin, od koje smo dobili odgovor da je dat nalog da se navedena rešetka sanira do kraja dana.