Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Servis 48 sati 2/2019

PITANJE:

Ko je nadležan za održavanje puta kojim se pristupa parkingu za stanare kod stambene zgrade pored TC Ljiljan bzirom da bi hitno trebalo sanirati rupe koje prave problem za stanare, kao i građane koji sa parkinga na Trgu Zlatnih Ljiljana izlaze cestom iza tržnog centra.

ODGOVOR:

Nakon što smo proslijedili primjedbu nadležnoj JU Komunalno-stambeni fond Cazin, dobili smo odgovor da je dat nalog da se predmetna lokacija sanira do kraja dana.