Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Servis 48 sati 28/2018

PITANJE:

U gradu na nekoliko lokacija su postavljeni kontejneri za odvojeno prikupljanje papira, PET ambalaže i aluminijskih konzervi.Mogu li se češće prazniti kontejneri pošto su ?esto prepunjeni i otpad se slaže oko kontejnera.

ODGOVOR:

Vaša primjedba je proslijeđena JKP Čistoća Cazin, od kojih smo dobili odgovor da se predmetni kontejneri redovno prazne, te da se otpad oko kontejnera nalazi zbog nesavjesnog odlaganja istog pored kontejnera. Takođe Vas pozivaju da ako Vam ovaj problem i dalje bude vidljiv da se obratite direktno tom preduzeću na telefon 037/512-735.