Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Servis 48 sati 27/2018

PITANJE:

Obzirom da je bilo riječi o kružnim tokovima na Maloj Lisi i ?upriji, a posebno ovih dana vidim njihovu nužnost, zanima me dokle se stiglo sa tim projektima.

ODGOVOR:

Vaše pitanje ne spada u domen Servisa 48 sati, koji se bavi isključivo posredovanjem u oblasti komunalnih usluga. Za više informacija o navedenom se trebate obratiti JP Ceste Federacije BiH, za kružni tok u naselju Mala Lisa (telefon: 033 250 370 i 033 563 450), odnosno JU Komunalno-stambeni fond Cazin za kružni tok u naselju ?uprija (telefon: 037/514-340).