Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Servis 48 sati 9-2013

PITANJE:

Kad počinje nastavni plan i u koliko sati za djecu predškolskog odgoja 2-6 godina, na području Gornje Koprivne. Da li ima broj na koji se može dobiti ova informacija?

ODGOVOR:

Pitanje nije u domenu Servisa 48 sati, koji služi isključivo za posredovanje kod problema vezanih za komunalne usluge (Uputstvo u prilogu). Za informacije vezane za nastavni plan trebate se obratiti nadležnoj Službi za opću upravu i društvene djelatnosti, na broj telefona: 037/515-316