Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Servis 48 sati 8-2013

PITANJE:

Ve? 3 godine ?ekam realizaciju projekta dogradnje moje porodične kuće (demobilisani bivši borac ARBiH, socijalno ugrožen, bolestan), za koji sam podnio zahtjev i predračun. Da li će ove godine biti riješeno moje stambeno pitanje i da li ima novca za to u budžetu općine.

ODGOVOR:

Pitanje nije u domenu Servisa 48 sati, koji služi isključivo za posredovanje kod problema vezanih za komunalne usluge (Uputstvo u prilogu). Za informacije vezane za pomoć u izgradnji, trebate se obratiti nadležnoj Službi za opću upravu i društvene djelatnosti, na broj telefona: 037/515-316.