Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Servis 48 sati 7-2013

PITANJE:

Koji je postupak i koliki su troškovi prilikom etažiranja objekta, zgrade?

ODGOVOR:

Pitanje nije u domenu Servisa 48 sati, koji služi isključivo za posredovanje kod problema vezanih za komunalne usluge (Uputstvo u prilogu).

Za informacije koje tražite možete kontaktirati nadležnu Službu za urbanizam i zaštitu okoliša na broj telefona 037/515-366.