Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Servis 48 sati 5-2013

PITANJE:

Još prošle godine sam se prijavio na konkurs za Nadzorni odbor Komunalno stambenog fonda Cazin, te sam pozvan na intervju, nakon čega sam dobio odgovor da ?u dobiti informaciju o rezultatima u roku od 10 dana. Kako još uvijek nisam dobio nikakav odgovor, a slao sam upite Komunalno-stambenom fondu i općinskom načelniku, molim Vas za hitan odgovor i ako je neko primljen molim i pismeno obrazloženje.

ODGOVOR:

Pitanje koje ste postavili nije u domenu Servisa 48 sati, koji služi isključivo za posredovanje kod problema vezanih za komunalne usluge (Uputstvo u prilogu). Za traženu informaciju se morate obratiti direktno JU Komunalno-stambenom fondu Cazin.