Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Servis 48 sati 84-2012

PITANJE:

Gdje se ostavlja posipni materijal za ulicu Davalaca krvi - gornji dio ulice i zašto se ne ?isti gornji dio ru?no i ne posipa kao dio ulice Muslimanskih brigada, tzv. "Klanac". Napominjem da nigdje nismo imali posipni materijal sad kada je pao prvi snijeg.

ODGOVOR:

Pitanje je proslijeđeno nadležnom JKP Čistoća Cazin, od kojeg smo dobili slijedeći odgovor: U vezi sa pomenutim pitanjem, komisija u sastavu šef Službe odvoza i deponovanje otpada i Šef službe građevinske operative, održavanje grada i pijaca izašla je na pomenutu lokaciju, kada je utvrđeno da ista nije u Programu čišćenja koji je donesen od strane JU "Komunalno stambenog fonda", a pijesak za posipanje je deponovan u ulici "Muslimanskih brigada" i može se slobodno Koristiti, te je dovežen pijesak na još jednu lokaciju u pomenutoj ulici tako da sada ima dovoljno pijeska za posipanje.