Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Servis 48 sati 80-2012

PITANJE:

U junu ove godine sam poslao upit vezan za krpanje rupa u naselju Prkos, kada ste rekli da će to biti riješeno u ljetnom periodu ali do danas to nije urađeno.

ODGOVOR:

Pitanje je proslijeđeno JU Komunalno-stambenom fondu Cazin, od kojeg smo dobili odgovor da su tokom ljeta izvršeni određeni radovi na sanaciji puteva na tom području. Potrebno je da podnesete pismeni zahtjev JU Komunalno-stambenom fondu i sa šefom Službe za tehničke i operativne poslove definirate ta?nu lokaciju udarnih rupa koje nisu sanirane.