Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Servis 48 sati 72-2012

PITANJE:

Da li će općina ponuditi privremena radna mjesta za popis stanovništva 2013 godine. Ako je odgovor da, gdje se građani mogu prijaviti?

ODGOVOR:

Pitanje koje ste postavili nije u domenu usluga Servisa 48 sati, koji služi isključivo za posredovanje kod problema vezanih za komunalne usluge. (Uputstvo u prilogu).

Informacije vezane za popis stanovništva BiH 2013. godine možete potražiti na web stranici Agencije za statistiku BiH: Link