Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Servis 48 sati 70-2012

PITANJE:

Zanima me šta je potrebno za pribavljanje lične karte.

ODGOVOR:

Pitanje nije u domenu servisa 48 sati, koji služi isključivo kod problema vezanih za komunalne usluge. Informacije vezane za izdavanje ličnih dokumenata možete naći na web stranici Ministarstva unutrašnjih poslova USK.