Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Servis 48 sati 10-42-2012

PITANJE:

JKP Vodovod Cazin i JU Komunalno-stambeni fond Cazin su 2004. godine sklopili ugovor o građenju kanalizacione mreže u naselju Kolište, a za koju gradnju nisu pribavljeni urbanistička saglasnost odobrenje za građenje. Radovi su izvedeni prije 7 godina, na način da je kanalizacioni vod iz naselja Kolište doveden do strmine zvane "Huk", niz koji se slijevaju fekalne otpadne vode u Ulicu Logoraša domovinskog rata. Navedeno dovodi do nesnošljivog stanja za građane koji žive u Ulici Logoraša Domovinskog rata. građani traže da se ovaj problem hitno riješi, jer su to u proteklih 7 godina bezuspješno tražili. (Napomena: Ovo pitanje odnosno suštinu ovog pitanja su zasebno podnijele 33 osobe, pa ja za sve isti odgovor)

ODGOVOR:

zajednički tim JKP Vodovod Cazin i JU Komunalno-stambeni fond Cazin će izići na teren najkasnije 15.06.2012. godine i utvrditi činjenično stanje, te odrediti tehničko rješenje kako bi se moglo krenuti u pravcu rješavanja pomenutog problema.