Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Servis 48 sati 9-2012

PITANJE:

Šta je potrebno za legalizaciju objekta, tj. kako dobiti urbanističku saglasnost, radi priključenja struje i vode?

ODGOVOR:

Pitanje nije u domenu usluga Servisa 48 sati, već se za tražene informacije treba pismeno obratiti Službi za urbanizam i zaštitu okoliša općine Cazin ili na telefon: 037/515-305.