Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Servis 48 sati 8-2012

PITANJE:

U kojem vremenskom roku se može dobiti rješenje da je objekat postojao prije fotogrametrijskog slikanja kojim su svi objekti legalizirani.

ODGOVOR:

Pitanje nije u domenu usluga Servisa 48 sati, već se za tražene informacije treba pismeno obratiti Službi za urbanizam i zaštitu okoliša općine Cazin ili na telefon: 037/515-305.