Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Servis 48 sati 7-2012

PITANJE:

Zbog čega nema puta do nove stambene zgrade na Maloj Lisi koju je izgradilo preduzeće "Kasap" prije četiri godine, iako je planiran i ucrtan? Stanari se već godinama koriste s dva alternativna prilaza zgradi i gube strpljenje.

ODGOVOR:

JU Komunalno-stambeni fond Cazin je pribavio urbanističku saglasnost za izgradnju predmetnog puta, nakon čega je podnešen zahtjev za eksproprijaciju koji je još uvijek u toku, a bez ?ijeg rješavanja se ne može pribaviti odobrenje za građenje, što je uslov za početak izgradnje predmetnog puta.