Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Servis 48 sati 3-2012

PITANJE:

građanin H.H. iz Ćoralića pita: "Do koje udaljenosti od trase odvoza otpada se fakturiše odvoz korisnicima usluga i kojim  propisom je to uređeno?"

ODGOVOR:

Odlukom Nadzornog odbora JKP Čistoća Cazin, broj: 32-1-2-1/09 od 26.01.2009. godine, korisnicima komunalnih usluga koji su udaljeni do 300 od postojećeg puta kojim prolazi vozilo za odvoz komunalnog otpada fakturiše se usluga odvoza.