Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Servis 48 sati 9 /2019

PITANJE:

Ve? treći put se obraćam po pitanju neispravne javne rasvjete u ulici Žrtava domovinskog rata, a ranije mi je odgovoreno da će se neispravna rasvjeta popraviti do 20.02., pa zatim do kraja februara, pa kako to još uvijek nije urađeno, ponovo se obraćam istim pitanjem.

ODGOVOR:

Nakon prijema primjedbe, zakazan je i obavljen sastanak sa predstavnicima JU Komunalno-stambeni fond Cazin, na kojem je dobijena informacija da iako je okončana procedura javne nabavke, nije još izvršena  isporuka robe od strane odabranog dobavljača. Tokom istog sastanka je dobijena informacija da će isporuka biti obavljena najkasnije do 15.03.2019., nakon čega će se izvršiti zamjena neispravnih rasvjetnih tijela, a najkasnije do 20.03.2019. godine.