Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Image
Realiziran pilot projekat izgradnje 10 solarnih elektrana na objektima domaćinstava

Realiziran pilot projekat izgradnje 10 solarnih elektrana na objektima domaćinstava

Nakon što je izgrađena solarna elektrana na objektu gradske sportske dvorane JU “Sportski centar Salih Omerčević”, uspješno je realizirana i izgradnja deset solarnih elektrana na objektima domaćinstava koja su se prijavila na “Javni poziv za pružanje tehničke i finansijske podrške pripremi i realizaciji ugradnje solarnih sistema za vlastite potrebe na objekte individualnog stanovanja na području Grada Cazina”, koji je proveden u okviru projekta “Ubrzanje tranzicije ka čistoj energiji korištenjem potencijala solarne energije u Bosni i Hercegovini” (SolarCET) koji provodi UNDP.

Javnim pozivom je realizirana vrijednost od 47.654,59 USD, a koja je sufinansirana od strane Vlade Republike Slovačke, Grada Cazina i Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK.

 “Realizacijom pilot projekta solarnih sistema u domaćinstvima smo željeli potaknuti građane da koriste solarne panele i kolektore, te da se na taj način doprinese borbi protiv zagađenja zraka i energetskog siromaštva. Građani su prijavom na javni poziv pokazali da su zainteresirani za proizvodnju električne energije korištenjem sunčeve energije, te su nam se javljali i nakon okončanog javnog poziva što potvrđuje da je ovaj pilot projekat opravdan zbog čega bi Grad Cazin i u budućem radu mogao nastaviti ovakav vid podrške građanima” izjavila je Selma Rošić”, šef Odsjeka za razvoj Grada Cazina.