Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Image
Javni poziv

Rang lista o raspodjeli sredstava po Javnom pozivu Programa podrške marginaliziranim grupama žena i pripadnicima drugih marginaliziranih grupa

Na osnovu Člana 116. Statuta Grada Cazina ("Službene novine grada Cazina",broj: 4 /21) i člana 13. stav 1. i 2. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava za razvoj biznisa o marginaliziranih grupa žena i pripadnika drugih marginaliziranih grupa koji se sufinansiraju  sredstvima budžeta Grada Cazin,  a u vezi sa Javnim pozivom za finansiranje biznisa marginaliziranih grupa žena i pripadnika drugih marginaliziranih grupa broj 01/GN- 11-14559/2022 od 04.10.2023. godine, na osnovu prijedloga Komisije  za ocjenjivanje i odabir prijava po Javnom pozivu  Programa podrške marginaliziranim grupama žena i pripadnicima drugih marginaliziranih grupa u razvoju biznisa, Gradonadelnik donosi:

RANG LISTU O RASPODJELI SREDSTAVA

po Javnom pozivu Programa podrške marginaliziranim grupama žena i pripadnicima drugih marginaliziranih grupa u razvoju biznisa 

Rang lista podržanih biznisa može se vidjeti ili preuzeti  na LINKU

 

Tags