Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Image
Javni poziv

Poziv za finansiranje biznisa marginaliziranih grupa žena i pripadnika drugih marginaliziranih grupa

Otvoren je Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku marginaliziranim grupama žena i pripadnicima drugih marginaliziranih grupa koje/i žele da osnuju vlastiti biznis.

Poziv je otvoren u saradnji sa USAID-ovim Programom podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE),  sa kojim je Grad Cazin uspostavio Fond u iznosu od 100.000,00 KM radi stvaranja pretpostavki za održivi razvoj preduzetništva marginaliziranih grupa, kroz poticanje na samozapošljavanje, te njihovo veće i lakše uključivanje u preduzetništvo i stvaranje novih radnih mjesta.

Javni poziv je otvoren od 04.10.2023. godine, a prijem aplikacija će se vršiti od 04.10.2023. godine do 03.11.2023. godine.

Grad Cazin i USAID/INSPIRE će organizirati edukaciju za sve zainteresirane u pogledu popune obrasca aplikacije i odgovoriti na sva dodatna pitanja, a koja će se održati 17.10.2023. godine u 11:00 sati u prostorijama stare gradske vijećnice.

Cijeli tekst Javnog poziva sa obrascima za prijavu možete preuzeti sa linkova:

  • Javni poziv
  • Dodatak 1: Prijavni obrazac za finansiranje biznisa
  • Dodatak 2: Izjava da aplikant nije osuđivan za krivična djela protiv privrede i krivična djela protiv imovine
  • Dodatak 3: Izjava da aplikant nikada nije imao registriranu djelatnost
  • Dodatak 4: Izjavu da se ne nalazi u evidenciji nezaposlenih lica kod Biroa rada Cazin
  • Dodatak 5: Izjava da nitko od užih članova porodice nema ili nije imao biznis koji se bavi/bavio istom djelatnošću koja je navedena u poslovnom planu