Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Image
Diaspora invest

Poziv za bespovrtana sredstva USAID projekta "Diaspora Invest "

Grad Cazin u partnerstvu s Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID) u Bosni i Hercegovini, a putem projekta „Diaspora Invest“ objavio je Javni poziv za dostavljanje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjen za podršku kvalifikovanih i registrovanih mikro, malih i srednjih preduzeća u Gradu Cazinu. Ovaj projekat, koji spaja Cazin sa njegovom dijasporom, ima za cilj stvaranje snažnijih ekonomskih i kulturnih veza.
Ovaj fond je namijenjen našim građanima iz dijaspore koji su zainteresirani za ulaganje u lokalne biznise u Cazinu. 
Ovim putem sve zainteresirane pozivamo na Info sesiju dana 08.04.2024. godine sa početkom u 11:00 sati u prostorijama nove Gradske Vijećnice Grada Cazina, gdje će se prezentirati sve informacije o uslovima i načinu prijave na Javni poziv, kao i o rokovima.

Služba za privredu i razvoj