Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Image
Grad Cazin

Poziv na pregovarački postupak bez objave obavještenja za pružanje usluga održavanja NOVA programa i održavanje informacionog sistema za potrebe Grada Cazin za 2023/2024. godinu

Poziv na pregovarački postupak bez objave obavještenja za pružanje usluga održavanja NOVA programa i održavanje informacionog sistema za potrebe Grada Cazin za 2023/2024. godinu;

Na osnovu člana 21. stav (1), tačka c) a u skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkam BiH („Sl.glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22), pozivamo Vas na učešće u pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja za nabavku usluga održavanja NOVA programa i održavanje informacionog sistema za potrebe Grada Cazin za 2023/2024. godine u skladu sa tehničkom specifikacijom.

KOMPLETAN POZIV MOŽETE PREUZETI NA LINKU.

Tags