Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Image
Dekarbonizacija stambenog sektora

Održana informativna sesija posvećenu energetskoj efikasnosti u stambenom sektoru

Održana informativna sesija posvećenu energetskoj efikasnosti u stambenom sektoru

 

U ponedjeljak 04.12.2023. godine u gradskoj vijećnici je održana informativna sesija posvećena energetskoj efikasnosti u stambenom sektoru. Uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini u okviru projekta "Dekarbonizacija stambenog sektora" (Residential) koji finansira Švedska za Grad Cazin je izrađena studija energetske efikasnosti i razvijeni finansijski mehanizmi stambenog sektora u gradu Cazinu.

„Ovi dokumenti, koji su upravo izrađeni od strane UNDP, će u narednom periodu Gradu Cazinu poslužiti kao osnova za provođenje javnih poziva za dodjelu subvencija za realizaciju investicija u energetsku efikasnost stambenih objekata, što će doprinijeti da realiziraju ciljevi koje je Grad Cazin postavio u Akcionom planu održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promenama (Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP), a koji je Gradsko vijeće Grada Cazina usvojilo u 2020. godini“, istakao je Suad Rošić, pomoćnik gradonačelnika za privredu i razvoj.

 

Nakon usvajanja Akcionog plana Grad Cazin je već proveo značajan broj aktivnosti  kao što su izrada 15 detaljnih energetskih audita za objekte javne uprave, ustanova i preduzeća, a zatim i realizaciju projekata instaliranja za sistema grijanja na pelet, zamjene stolarije i fasadne termoizolacije u OŠ Cazin II, ugradnje sistema grijanja i fasadne termoizolacije u objektu JU Centar za kulturu i turizam, ugradnje sistema grijanja, fasadne termoizolacije, zamjene stolarije i ugradnje prve solarne fotonaponske elektrane na objektu gradske sportske dvorane, ugradnju toplotne pumpe i termoizolacije krova objekta u kojem se nalazi JP RTV Cazin, projekata rekonstrukcije sistema javne rasvjete u užem gradskom području sa energetski efikasnijim LED rasvjetnim svetiljkama, provođenja javnog poziva za domaćinstva za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana i izradu interaktivnog solarnog atlasa za područje Grada Cazina, kao  revolucionarnog alata za planiranje i pripremu projekata iskorištavanja solarne energije. 

U toku je realizacija projekta primjene ESCO modela rekonstrukcije javne rasvjete, te priprema realizacije projekta ugradnje toplotne pumpe u objektu upravne zgrade JKP Vodovod, finansijski podržanog od strane Fonda za zaštitu okoliša F BiH, te projekata ugradnje fotonaponskih elektrana na još četiri objekta gradskih javnih ustanova i preduzeća podržanog iz programa Interreg Euro Med.

Sve provedene i planirane aktivnosti Grad Cazin postavljaju na poziciju vodeće lokalne zajednice u BiH, koja ulaže značajan trud za očuvanje okoliša i poboljšanju kvalitete života njegovih građana, te postizanje energetskih i ekonomskih ušteda.

 

Tags