Skip to main content
Image
Grad Cazin

Obavjest o radnom vremenu

U skladu sa Odlukom o utvrđivanju radnog vremena ugostiteljske, trgovačke ili obrtničke djelatnosti  kao i djelatnosti igara na sreću na području Grada Cazin, broj: 01/GV-31-8903/19 od 09.08.2019. godine (Službene novine Grada Cazin broj 6/19) i Odlukom o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju radnog vremena ugostiteljske, trgovinske, obrtničke i srodne djelatnosti, kao i djelatnosti igara na sreću na području Grada Cazina broj:01/GV-04-6759/21 od 27.05.2021. godine (Službene novine Grada Cazin, broj  6/21), povodom nastupajućih praznika, obaviještavaju se o neradnom vremenu privredni subjekti sa područja Grada Cazin, koji obavljaju, ugostiteljske, trgovačke ili obrtničke djelatnosti.

 

U subotu 25.11.2023. godine nastupa državni praznik 25.novembar Dan - državnosti, tako da je to neradni dan (od 00,00 do 24,00 sata), osim za:

- Hotele, motele, pansione, prenoćišta i druge objekate koji pružaju usluge smještaja i to odjel prijemnog hola-recepcije, kojima je      radno vrijeme organizovano od 00,00 do 24,00 sata,

- Obrte za proizvodnju kruha-pekare, kojima je radno vrijeme organizovano od 00,00 do 24,00 sata,

- Taksi prijevoznike i ostale prijevoznike, kojima je radno vrijeme organizovano od 00,00 do 24,00  sata,¸

- Za trgovinske objekte tipa “dragstor”, kojima je radno vrijeme organizovano od 00,00 do 24,00 sata, 

- Benzinske pumpe i apoteke, kojima je radno vrijeme organizovano od 00,00 do 24,00 sata i

- Poljoprivredne djelatnosti kao srodnu djelatnost.

Tags