Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Image
op

Obavijest o radnom vremenu

U skladu sa Odlukom o utvrđivanju radnog vremena ugostiteljske, trgovinske, obrtničke i srodne  djelatnosti, kao i djelatnosti igara na sreću na području Grada Cazin, broj: 01/GV-31-8903/19 od 09.08.2019. godine (“Službene novine Grada Cazin”, broj 6/19) i Odlukom o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju radnog vremena ugostiteljske, trgovinske, obrtničke i srodne djelatnosti, kao i djelatnosti igara na sreću na području Grada Cazin broj: 01/GV-04-6759/21 od 27.05.2021. godine (“Službene novine Grada Cazin”, broj 6/21),  povodom nasupajućeg vjerskog praznika Kurban bajrama obavještavaju se o neradnom vremenu privredni subjekti sa područja Grada Cazin, koji obavljaju ugostiteljske, trgovačke ili obrtničke djelatnosti da je nedjelja 16.06.2024. godine (00-24 sata) neradni dan, osim za: 

 

  • Hotele, motele, pansione, prenoćišta i druge objekate koji pružaju usluge smještaja i to odjel    prijemnog hola-recepcije, kojima je radno vrijeme organizovano od 00,00 do 24,00 sata,

  • Obrte za proizvodnju kruha-pekare, kojima je radno vrijeme organizovano od 00,00 do 24,00 sata,

  • Taksi i ostale prijevoznike kojima je radno vrijeme organizovano od 00,00 do 24,00 sata,

  • Za trgovinske objekte tipa “dragstor” kojima je radno vrijeme organizovano od 00,00 do 24,00 sata,

  • Benzinske pumpe i apoteke kojima je radno vrijeme organizovano od 00,00 do 24,00 sata i

  • Poljoprivredne djelatnosti kao srodne djelatnosti.