Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Image
Grad Cazin

Obavijest o radnom vremenu

U skladu sa Odlukom o utvrđivanju radnog vremena ugostiteljske, trgovačke ili obrtničke djelatnosti kao i djelatnosti igara na sreću na području Grada Cazin, broj: 01/GV-31-8903/19 od 09.08.2019. godine (Sl.novine Grada Cazin br.6/19) i Odlukom o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju radnog vremena ugostiteljske, trgovinske, obrtničke i srodne djelatnosti, kao i djelatnosti igara na sreću na području Grada Cazina broj: 01/GV-04-6759/21 od 27.05.2021. godine (Sl. novine Grada Cazin, br.6/21), povodom nasupajućeg međunarodnog praznika Nove godine obavještavaju se o neradnom vremenu privredni subjekti sa područja Grada Cazin, koji obavljaju ugostiteljske, trgovačke ili obrtničke djelatnosti da je ponedjeljak 01.01.2024. godine (00-24 sata) i utorak 02.01.2024. godine (00-12 sati) neradni dan, osim za: 

  • Ugostiteljske djelatnosti, 

  • Obrti za proizvodnju kruha-pekare, kojima je radno vrijeme organizovano od 00,00 do 24,00 sata,

  • Taksi prijevoznike i ostale prijevoznike kojima je radno vrijeme organizovano od 00,00  do 24,00 sata,

  • Za trgovinske objekte tipa “dragstor” kojima je radno vrijeme organizovano od 00,00 do  24,00 sata i 

  • Benzinske pumpe i apoteke kojima je radno vrijeme organizovano od 00,00 do 24,00 sata,

  • Poljoprivredne djelatnosti kao srodne djelatnosti.

Tags